Façade : De laatste dagen van Mata-Hari.

donderdag, 17 mei 2018 om 20:30
Prijs: 
€17,50
Prijs +65 of voorverkoop: 
€16,00
Studenten -25j: 
€ 5,00

Claron McFadden, zang - Claire Chevalier, pianoforte, acteur in film : Josse De Pauw

werken van Debussy, Fauré, Massenet, Poulenc, Saint-Saëns, Satie.

In dit theatrale liedrecital wordrt het verhaal van Mata-Hari  verteld door Josse De Pauw op filmscherm. Sopraan Claron McFadden en pianiste Claire Chevalier bieden een weerwoord met muzierk van Mata-Hari's tijdgenoten.

Prouktie : Muziektheater Transparant.